Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

Příspěvky

Zápis z okresní konference chovatelů králíků Znojemska 2019

25. 3. 2019

 

Zápis z okresní konference chovatelů drůbeže Znojemska 2019

25. 3. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace | Komentářů: 0

Nejlepší chovatel holubů okresu Znojmo 2019

25. 3. 2019

 

Zápis z okresní konference chovatelů holubů 2019

Zápis z konference znojemské sekce holubářů

         konané 9.2.2019 ve 15h v Práčích.

Přítomno :  12 zástupců ZO okresu Znojmo, (11hlasujících) – viz. ( příloha) presenční listina

Konference byla usnášeníschopná.

Omluven : Mišun Václav, Šimic Karel

Nezúčastnili se : ZO Štítary, ZO Moravský Krumlov, ZO Troskotovice, ZO Znojmo 1

Program :

1. Zahájení + volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Zhodnocení KV MORAVIA

3. Zhodnocení CV CHOVATEL 2018

4. Vyhodnocení soutěží + nová soutěžní tabulka

5. Finanční rozpočet na rok 2019

6. Webové stránky OO Znojmo

7. Diskuse

8. Závěr

 

1 ) Okresní konferenci sekce holubářů svolal, zahájil a všechny přítomné přivítal předseda sekce holubářů př. Karel Pavlů.

Zapisovatelkou byla určena př. L. Čajková Pecháčková

Ověřovateli byli zvoleni Jan Schmalzbauer a František Rujbar.

(všichni pro)

2 ) MORAVIA -  Předseda sekce holubářů zhodnotil umístění všech sekcí na krajské výstavě v Brně, konané 8. – 9.12.2018 , kde sekce holubářů získala 1. místo v meziokresní soutěži a odměnu 5000Kč . Uvedl,   že okres Znojmo v celkovém hodnocení taktéž získal 1. místo a putovní pohár Mistrovství  MORAVIA. Poděkoval všem chovatelům, kteří se krajské výstavy zúčastnili ať už jako vystavovatelé, nebo pomocníci. Zároveň přítomné vyzval, aby hodili za hlavu spory a v letošním roce krajskou výstavu hojně obsadili .

( usnesení – konference bere na vědomí zprávu předsedy sekce)

3 ) CV CHOVATEL 2018 - Dále předseda sekce holubářů zhodnotil celostátní výstavu v Lysé nad Labem, kde znojemští holubáři obsadili 9. místo a okres Znojmo se celkově umístil na 14 místě.

Požádal posléze přítomné holubáře o reprezentaci znojemského okresu na celostátní výstavě 2019.

(usnesení – konference bere na vědomí zprávu předsedy sekce)

 

4 ) Soutěže – Předseda holubářské sekce rozdal ke kontrole zástupcům ZO tabulku s vyhodnocením soutěže o nejlepšího holubáře okresu Znojmo za rok 2018 . Členové ZO  mají tuto tabulku k nahlédnutí u těchto zástupců.

Poté předal každému ze zástupců ZO tabulku k soutěži nejlepší chovatel holubů oblasti Znojmo pro rok 2019 (viz příloha), které si ZO namnoží, nebo vyzvednou u předsedy sekce holubářů .

Do soutěže nejlepší chovatel holubů  oblasti Znojmo pro rok 2019 se započítávají :

  • jedna celostátní výstava
  • krajská výstava
  • jedna okresní výstava
  • klubová výstava ( nebo Oblastní výstava v Práčích)
  • tři místní výstavy

(usnesení – všichni pro)

 

Př. Kročil navrhl dodávat k započítání do soutěže předsedovi sekce oceňovací lístky ze všech těchto výstav.

(Hlasování o návrhu př. Kročila – 9 proti, 1 pro, 1 zdržel se)

 

Z následné diskuse vyplynulo že -

k započítání do této soutěže je třeba do konce roku tuto tabulku odevzdat spolu s oceňovacími lístky z celostátní, krajské a klubové výstavy ( popřípadě ofocený oceňovací. lístek, katalog s výsledky) předsedovi sekce.

Z místních a okresních výstav ZO předají soupisové archy předsedovi sekce.

Kdo tabulku + oceňovací lístky ( popř. katalog s výsledky) nedodá, nebude do soutěže zařazen.

( usnesení -  9 pro, 1 proti, 1 zdržel se)

 

Pro okresní výstavu výletků konanou při Oblastní výstavě holubů v Práčích 12. – 13.10.2019 platí, že se v čtyřčlenné kolekci mohou se dvěma výletky vystavit nejvýše dva holubi z loňského roku.

Pokud ale čtyřčlenná kolekce složená pouze z výletků obdrží stejný počet bodů jako kolekce kde bude jeden nebo dva starší holubi – vítězí kolekce složená jen z výletků.

(usnesení – všichni pro)

5 ) Rozpočet -  Po dohodě se zúčastněnými zástupci ZO bude předseda sekce holubářů žádat o příspěvek z rozpočtu OO Znojmo ve výši 3000Kč.

( usnesení – všichni pro )

Finanční prostředky z rozpočtu OO Znojmo a výhra z krajské výstavy bude ještě diskutována na další schůzi sekce holubářů. Předběžně sekce zvažuje využít finanční prostředky na svozy, popřípadě klecné atd. na velkých výstavách .

(usnesení – všichni pro)

6 ) Webové stránky – zástupci ZO doporučili umístit na okresní webové stránky :

  • propozice soutěží
  • výsledky soutěží
  • jména předsednictva sekce

( usnesení -  všichni pro)

7 ) Diskuse – František Gregor a Jaroslav Vlček vyzvali přítomné k většímu obeslání  lednové výstavy v Jezeřanech, neboť se tato výstava koná ve výborném termínu pro předvedení holubů.

8 ) Závěr – V 16.30 předseda Karel Pavlů konferenci ukončil.

 

Zapsala - Lydie Čajková Pecháčková

Ověřili – Jan Schmalzbauer               

                František Rujbar

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace | Komentářů: 0

Zápis ze zasedání územního výboru ČSCH Znojmo konaného dne 18.4.2018 v 16h v penzionu Blanka

20. 4. 2018

zápisy